CLERA - Cymdeithas Offerynnau Traddodiadol Cymru

Dysgwch a chwaraewch
Gerddoriaeth Draddodiadol Gymreig

Alawon traddodiadol Cymreig mewn setiau
Nodiant, ffeiliau Midi, ffeiliau MP3


CLERA - The Society for the Traditional Instruments of Wales

Learn and play
Welsh Traditional Music

Welsh traditional tunes in sets
Scores, Midi files, MP3 files

Y casgliad alawon
The tune collection
Setiau Sesiwn
Setiau misol
Trefn y wyddor
Caneuon
Yn fyw
Session sets
Monthly sets
Tunes - alphabetical
Songs
Live

Chwefror 2018 - Set y mis


Arglwydd Caernarfon

Current Set - February 2018


Cerddoriaeth Gymreig di-dor
www.folkradiocymru.com
Non-stop Welsh traditonal music


Cliciwch yma i ymaelodi รข Clera
Cliciwch yma i wybod mwy am Clera
Logo Clera

Datblygwyd y wefan hon gyda chefnogaeth
  /  This website was developed with the support of

WG logo
ACW logo
Lottery logo