CLERA
Cymdeithas Offerynnau

Traddodiadol Cymru
Alawon Cymru
CLERA
The Society for the
Traditional Instruments of Wales

Alawon
mewn setiau ar gyfer
Perfformiadau
Sain Ffagan
Dydd Sul Mawrth 15 2020


Tunes
in sets for the
St Fagans
Performances
Sunday March 15 2020

Cliciwch yma am  alawon mewn setiau
Cliciwch yma am setiau misol
Cliciwch yma am allbrint o'r rhestr isod

Click here for more tunes in sets
Click here for the monthly sets
Click here to print the tune list


perfformiad yn digwydd! 
-  the performance is on!
Rhaglen diwygiaedig -  Revised programme


 BORE
11.00-11.50 MORNING
gosod 10.15-10.50 set up
1.

Cader Idris set (D,G) AS1 tud 4-7
Cader Idris (D)x2, Llwyn Onn (G)x2, Merch Megan (G)x2
2.

Set Machynlleth (G,D) AS1 tud 35-37
Tŷ Coch Caerdydd (G)x2, Machynlleth (G)x2, Ffaniglen (D) x3 faster each time through
3.Agoriad y Blodau (G) AS2 tudalen 10-12
Agoriad y Blodau (G~)1 harps 2 all, Uchder Cader Idris (G~) x2 (mp,p),
Gwenynen Gwent (G~ 2A,1B) x2  1 harps, 2 all.
4. Set Y Gelynnen (D) AS1 tud 20
Y Gelynnen (D) (Instr., verse)x4 + Instr., Migldi Magldi (D) (Instr., verse) x4 + Instr.,
5. Set Harbwr Corc (G) AS1 tud 23-25
Torth o Fara (G) x2, Glandyfi (G) x2, Harbwr Corc (G) (Instr., verse)x4+Instr, Mopsi Don (G) x2
6.
Dawns Ffarwel i'r Marian (Dm, G) AS1 tud 30, 6
Ffarwel i'r Marian (Dm),  Merch Megan (G),  Ffarwel i'r Marian (Dm) etc.
7.
Set Moel yr Wyddfa (G) AS1 tud 42,43
Moel yr Wyddfa (G) 2A2Bx2, Y Pawl Haf (G) 2A2Bx2, Ffidl Ffadl (G) 2A2Bx2
8. Dawns The Puddler's Pig (Dm, G)) AS1 tud 30-31, 17
Nyth y Gwcw (Dm), Pibddawns Gwŷr Gwrecsam (G),  Nyth y Gwcw (Dm)
9.
Set Glân Meddwdod Mwyn Set (D) AS2 tud 28,29
Ymdeithdon Gwŷr Hirwaun (G) x1, Glân Meddwdod (D) 1 rhythmically, 2 freely with pauses

 PRYNHAWN
13.00-13.50 AFTERNOON
1.
Ymdeithdonau (G) AS2 tud 62
Capten Morgan x2, Harlech (x1), Caerphilly (ABx2), Morgannwg (x2)
2. Pwt-ar y bys set (D,G) AS1 tudalen 54,55
 Pwt (D)x2 (f,p), Pant Corlan (G)x2 (f,p), y Delyn Newydd (G)x2 (p,f)
3.Set Rali Twm Siôn (G) AS2 tud 53-55
Rali Twm Siôn (G~)x2 1 Start - daa. dum-dum rhythm G5 intro for Medieval feel., 4 bars - , 2 faster but relaxed rhythm; Difyrrwch Gwŷr Llanfabon (G*) x2, Breuddwyd y Frenhines (G~) x2,
Rali Twm Siôn (G~) x1 to finish
4.Set y Crwtyn Llwyd (Em) AS1 tud 12,13
Beth yw'r Haf (Em)x5 including sung verses, Crwtyn Llwyd (Em) x3, Dic Siôn Dafydd (Em) x2
5. Set Afon Gwy (G,D) AS2 tud 6-9
Tôn Garol (G*x2)1 harps, 2 all p plain, 3 all p harm, Y Trydydd Dydd (D~)x2 1f, 2p,
Afon Gwy (G*), 1A harps, B all p, 2 all f
6.Set Y Morgawr (D) AS1 tud 47
Y Morgawr x2, Sling Swing x2
7. Set Hela'r Sgyfarnog AS1 tud 28, 29
Hela'r Sgyfarnog (D) x3, Cainc Dafydd ap Gwilym (D) x2, Tŷ a Gardd (G x3 - louder each time).
8.
Set Polcas (D, Am, D) AS1 tud 52,53
Tafliad Carreg (A stone's throw) (D) x2, Bechgyn yn Chwarae (Am) x2, Polca Cefn Coed (G) x2
9.
Set Glân Meddwdod Mwyn Set (D) AS2 tud 28
Ymdeithdon Gwŷr Hirwaun (G) x1, Glân Meddwdod (D) 1 rhythmically, 2 freely with pauses

 wrth gefn
reserves
R1.
Set Mantell Siani AS2 tud 38-40
Mantell Siani (G) x2, Cambro Brython (G) x2, Dic y Cymro (D) x2.
R2.Set Jig Owen (G) AS2 tud 36,37
Jig Owen (G^) x2 (Two stretched notes lead-in), Gyrru'r Byd o'm Blaen (Am^) x2,
Bedd y Morwr (G^) x2
R3.
Set Y Coroni (D) AS1 tud 10,11
Y Coroni x2, Mân Darlun x2
R4.
Set Trefforest  AS1 tud 61-63
Ffoles Llantrisant (D) x6 including verses, Dawns y Pistyll (D) x2, Malltraeth (G) x2.
Walts Trefforest (G) x2Cliciwch yma am alawon mewn setiau
Cliciwch yma am setiau misol

Click here for more tunes in sets
Click here for the monthly sets