CLERA
Cymdeithas Offerynnau

Traddodiadol Cymru
Sesiwn ddros Gymru
CLERA
The Society for the
Traditional Instruments of Wales

HAFAN Digwyddiadur Gweithdai Setiau Alawon
Gwybodaeth Cysylltiadau
HOME Events Diary
Workshops Tunes in Sets
Information Contacts

Alawon
ar gyfer
Dydd Gŵyl Dewi
Mawrth 1af 2015
Gweithdy

Tunes
for playing on
St David's Day
March 1st 2015
Cliciwch botwm 'Nôl' eich porwr
i ddod yn ôl i'r dudalen hon.

Cliciwch yma am ragor o alawon mewn setiau
Cliciwch yma am setiau misol MEU Cymru

Click the 'Back' button of your browser
to return to this page.

Click here for more tunes in sets
Click here for the monthly MEU Cymru sets
Ymarfer ar gyfer y bandstand
Yr Owain Glyndŵr. Sgwâr Sant Ioan,
CAERYDD  CF10 3NB


Ymgynnull ar gyfer yr Orymdaith
Rhodfa Brenin Edward VII
CAERYDD  CF10 3NB


10.00 - 12.00
12.00 - 12.15Practice for bandstand
The Owain Glyndŵr, St John's Square,
CARDIFF   CF10 1GL

Assemble for the parade
King Edward VII Avenue
CARDIFF   CF10 3NB

Yr Orymdaith
O Neuadd y Ddinas
drwy'r strydoedd i Gastell Caerdydd


12.30 - 13.45
The Parade
From City Hall
through the streets to Cardiff CastleRhestr y gyngerdd yn nhrefn y wyddor Concert play list in performance order
Hen wlad fy nhadau
 
Yr Anthem Genedlaethol / The National Anthem  (C/Bb)
 
1. Set Pwt ar y Bys        3222    6m
   Heno Heno (D: 3) / Pwt-ar-y-bys (D) / Pant Corlan yr Ŵyn (G) / Y Delyn Newydd (G).
 
2. Set Llantrisant        6222    7m
    Ffoles Llantrisant (D: 1+ 2 canu + 1) / Dawns y Pistyll (D: AAB 2) / Malltraeth (G: AABB 2) /
   Walts Trefforest (G: 2 AABBCC )
 
3. Set Rali Twm Siôn 2221 (AAB)  5m
Pigau'r Dur (G: 2 AAB) / Dif Gwyr Llanfabon (G: 2  AAB) / Breuddwyd y Frenhines (G: 2 AAB)
/ Pigau'r Dur (G: 1 AAB)
  4. Set Penillion
       222/1     5m

   Glan Camlad (G: 2 AABB) / Llwyn Onn (G: 1 penillion + 1 AABA) / Merch Megan (G: 2 AABA)
 
5. Set Harbwr Corc    3292        7m
Torth o Fara (G:  3 AABA) / Glandyfi (G: AABB 2 AABA) / *Harbwr Corc (G: 1, 4(1canu +1))
/ Mopsi Don (G:  3 AABB)

  6.  Guest slot - Bob Evans   7m 
  7. Ymdeithdonau Cymru     212    4m   
Ymdeithdon Capten Morgan (G: 2 AABB) / Rhyfelgyrch Gwŷr Harlech (G: 1 AABA) /
Ymdaith Caerffili (G:2 AABB)
 
8a. Y Gelynnen    14141        5m
Y Gelynnen (D:1, 4x(1canu +1single) AB) / Migldi Magldi (D: 1, 4x(1canu +1line),1 AB)
 8b. Set Machynlleth    223    7m
Tŷ Coch Caerdydd (G: 2 AABBCC) / Machynlleth (G: 2 AABBCC) / Ffaniglen (D: 3 AB)
  9. Set Hen Ferchetan     229    7m 35
Farwel i'r Marian (Dm: 2 AABA) / Nyth y Gwcw (Dm: 2 AABB)
/ Hen Ferchetan (Dm: 1 + 4(1canu +1))
10. Glân Meddwdod Mwyn  2     3m
Glân Meddwdod Mwyn (D: 2 AAB)


Reserves:
Set Moel yr Wyddfa    223    5m
Moel y Wyddfa (G: 2 AABB) / Y Pawl Haf (G: 2 AABB) / Ffidl Ffadl (G: 3 AABB)
Set y Crwtyn Llwyd    532    5m
Beth yw'r haf i mi? (Em: 1 + 3(1canu + 1) AABA) / Crwtyn Llwyd (Em: 3 AABA)
/ Dic Sion Dafydd (2: Em AABB)


Ffeil pdf o'r rhestr alawon

Pdf file of tunes list

Alawon i'r dawnswyr Tunes for dancers

Setiau alawon ar gyfer yr orymdaith
Tune sets for the parade
Amser Cyffredin  4/4   Common time
Hel y Sgwarnog Set
Machynlleth Set
Pwt Set
Y Gelynnen Set
Y Lili Set
Ymdeithdonau Set
Moel yr Wyddfa Set
Pigau'r Dur/Rali Twm Sion Set
Nos Galan Set
Crwtyn Llwyd Set
Codiad yr Ehedydd Set
Cân y Coliar Set

Jigiau   6/8    Jigs
Difyrrwch Gwŷr Dyfi Set
Harbwr Corc Set
Hel Sgyfarnog Set
Hen Ferchetan Set
Jigiau De Cymru setCyfeiriwch eich ymholiadau a'ch sylwadau at:   meurig@sesiwn.com   :your contact  for queries and suggestions

 Am ragor o alawon, ewch at:   www.meucymru.co.uk    :the website for more tunes

WG logo
ACW logo
Lottery logo