Set Hoffedd ap Hywel

Set mis
Chwefror
2015
February
set

Setiau - Sets
A,B,C ....
Geiriau-Words


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 

Dyma set fywiog o jigiau naid a wnaiff cadw'r dawnswyr yn gynnes yn y tywydd oer. Chwaraeir ein jigiau naid yn gyflym ac mae'r dawnsiau yn fywiog. Fel arfer, mae Hoffedd ap Hywel yn cael ei ailchwarae ar y diwedd i orffen y set.
Mae enw Nansi Richards a gyfansoddodd 'Cwrw Da' yn adnabyddus iawn i chwaraewyr ein cerddoriaeth draddodiadol. Yn ogystal â cherddoriaeth draddodiadol ei hardal, daeth o dan ddylanwad cerddorion y sipsiwn a drigodd ar fferm ei theulu.

This is a lively set of slip jigs for keeping the dancers warm in the cold winter. Welsh slip jigs are played fast and the dances are lively.
Hoffedd ap Hywel is usually played at the end to give a good finale.
Nansi Richards  who composed 'Cwrw Da' was a legendary traditional Welsh  harpist. Her playing was influenced not only by the traditional playing of her locality but also the playing of the gypsies who stayed on her family farm.

Hoffedd ap Hywel
Ap Howell's (Powell's) delight

Midi
Gif
Breuddwyd y Wrach
The witch's dream

Mp3


Midi
Gif

Cwrw Da
Good beer

mp3
midi
Gif

Set Hoffedd ap Hywel
Pural Fesur Set PDF


 


Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month