CLERA - Cymdeithas Offerynnau Traddodiadol Cymru

Dysgwch a chwaraewch
Gerddoriaeth Draddodiadol Gymreig
Home page - Tudalen hafan
CLERA - The Society for the Traditional Instruments of Wales

Learn and play
Welsh Traditional Music
Llyfrau Alawon Sesiwn
Setiau alawon misol
Alawon unigol
Caneuon
Digwyddiadau
Session tune books
Monthly tune sets
Individual tunes
Songs
Events
Alawon
mewn setiau sesiwn:
trefn y wyddor
Gweithdy
Tunes
in session sets:
alphabetical order
Cliciwch ar enw'r set i fynd at ei dudalen.
Gallwch wrando ar a darllen nodiant bob alaw.
Cofiwch mai argymhellion yn unig yw'r setiau:
gallwch ddysgu pa bynnag alawon yr hoffech.
Gosodwch eich setiau eich hunain os mynnoch.
Pa mor anodd?   * - syml,  ~  canolig, ^ mwy anodd

Cliciwch yma am alawon yn nhrefn y wyddor
ac wedi'u rhannu o ran gallu.
Cliciwch yma am setiau misol

Click on the set name to go to the page for that set.
You can listen to each tune and read its notation.
Remember that these sets are just recommendations:
you can choose whichever tunes you like to play.
Compile your own sets if you wish.
How difficult?   * - easy, ~ moderate, ^ more difficult


Click to see the tunes in alphabetical order,
also divided into degrees of difficulty.
Click here for the monthly sets

Aberdaugleddau (jigs) Aberdaugleddau (C~), Aberdaugleddau (G~), Aberdaugleddau (A~)

Dawns Abergenni (dawns llys) Abergenni (Em~), Aberllonydd (G~), Aberawelon (Am~)

Afon Gwy (waltsys) Tôn Garol (C*), Afon Gwy (C*), Y Trydydd Dydd (C~)

Afon Gwy yn G/D  (waltsys): Tôn Garol (G*), Y Trydydd Dydd (G,D~) Afon Gwy (G*),

Agoriad y Blodau (alaw + polcas) Agoriad y Blodau (G~), Uchder Cader Idris (D~), Gwenynen Gwent (G~)

Set yr Alaw Fach yn C  (waltsys): Y Pural Fesur (C~), Alaw Fach (C*), Y Trydydd Dydd (C~)

Set yr Alaw Fach yn D  (waltsys): Y Pural Fesur (G~), Alaw Fach (D*), Y Trydydd Dydd (D~)

Alawon Carwyn (waltsys) Afon Gwy (G*, Y Ferch o Blwy Penderyn (G~), Clogwyni Glas Fetlar (G~)

Set Amser Gwely  (hwiangerddi): Ar hyd y Nos (G*), Heno Heno (G*), Si Hei Lwli (G*)

Ap Siencyn (jigs) Ap Siencyn (G~), Hoffedd Miss Williams (G~), Hoffedd Miss Blisset (G~),

Ap Tomos (polcas) Mympwy Portheinon (G^), Llawenydd Ap Tomos (G^), Mympwy Llwyd (G^)

Ar Dymor Gaeaf (cân + jigs) Ar Dymor Gaeaf (D, G), Jig Ar Dymor Gaeaf (G) Ffanni Blodau'r Ffair (G))

Ar Gyfer Heddiw'r Bore (alawon) Ar gyfer Heddiw'r Bore (G*), Dŵr Glân (Am~)

Ar Hyd y Nos
(alawon) Ar Hyd y Nos (G*), Marwnad yr Ehedydd (Em*), Si Hei Lwli (G*) *set dechreuwyr*

Ar Lan y Môr (alawon) Ar lan y Môr (D*), Heno, Heno (D*), Pwt-ar-y-bys - syml (D*) *set dechreuwyr*

Set yr Arian  (waltsys): Da yw Swllt (cân, Em*), Pum Chwecheiniog (D~), Jig Da yw Swllt (Em), Tri Chant o Bunnau (D~)

Arglwydd Caernarfon (set dawns) Jig Arglwydd Caernarfon (G~),  Amrywiad - alaw 2 (Em~), Amrywiad - alaw 3 (Em~)

Awst (polcas) Y Dydd Cyntaf o Awst (D~), Môn (D~), Mympwy Llwyd (D~)

Awst 2 (polcas) Môn (D~), Y Dydd Cyntaf o Awst (D~),  Joio (D^)

Y Bachgen Main (alawon + polca) Wele Gwawriodd (G*), Y Bachgen Main (Am~), Rîl Clawdd Offa (D^)

Belle Isle ( ymdaith + polca) Belle Isle March (G~), Gorhoffedd Owain Cyfeiliog (G~), Dŵr Glân (Gm^)

Set Y Bontnewydd (jigs) Cwicstep y Bontnewydd (D^), Mursen yn ei Menyg (D^),  Y Derwydd (D^)

Set Y Bois (polcas) Bois y Chwarel (G~), Bechgyn yn Chwarae (Am~),  Codi'r Hwyl (G~)

Set Breuddwyd (alawon) Breuddwyd (Em*), Lliw'r Lili Ymysg y Drain (G*), Hiraeth (G*)

Bwthyn fy Nain (alaw + dawnsiau) Bwthyn fy Nain (Dm*), Pigau'r Dur (D~),  Pigau'r Dur (G~)

Set Byth Adre (jigs)Jig y Dydd (G~), Du Fel y Glo (G~),  Byth Adre (A^)

Cader Idris (waltsys) Cader Idris (D~), Llwyn Onn (G~), Merch Megan (G~), Wyres Megan (G^)

Cainc y Medelwr (alawon gyda harmoni) Cainc y Medelwr (G~), Pant Corlan yr Ŵyn (G~), Tŷ Coch Caerdydd (G~)

Caneuon Stacey (caneuon) Da yw swllt (Em*), Tua Bethl'em Dref (Em~), Tôn Garol (G*), Tôn Garol (C*)

Carolau (caneuon) Bwthyn Fy Nain (Am*), Y Gaseg Felen (D~), Mae'r Ddaear yn Glasu (Bm~)

Set y Cathreiwr (cân + jigiau naid) Cainc y Cathreiwr (G~), Dere i Jigio (G^), Slipio (Am^)

Cefn y Brithdir (alaw + polcas) Cefn y Brithdir (Em~), Mwynen Môn (Am~), Polca Cefn Coed (D~)

Ceiliog y Rhedyn (dawns neidio) Croen y Ddafad Felen (G~), Y Ddafad Gorniog (G~), Y Ceiliog Gwyn (D~)

Y Ceiliog Du
(alawon pibau) Mi Glywaf Dyner Lais (D*), Y Ceiliog Du (D~), Hen Ŵr Pencader (D~), Y Delyn Newydd (D)

Codi Angor (cân + jigs) Codi Angor (D), Sesiwn yng Nghymru (D), Ap Siencyn (D)

Codiad yr Ehedydd
(polcas) Codiad yr Ehedydd (D~), Gwenynen Gwent (G~), Môn (D~)

Y Coliar (alaw - polcas) Y Dydd (G~), Per Oslef (fers. Bob Evans) (G~), Cân y Coliar (G*), Pibddawns Gwŷr Gwrecsam (G^)

Y Coroni (polcas neu bibddawnsiau) Y Coroni (D~), Mân Ddarlun (D~)

Criw Porth Tywyn (caneuon + polcas) Codi Angor (D*), Y Pibydd Du (D*), Criw Porth Tywyn (D~), Y Lili (D~)

Set Croesoswallt (jigs) Gwylnos Croesoswallt (D^), Jig Syr Watcyn (D~)

Y Crwtyn Llwyd (polcas) Beth yw'r Haf i Mi? (Em*), Crwtyn Llwyd (Em*), Dic Siôn Dafydd (Em~) *set dechreuwyr +*

Cylch y Cymry(jigs):  Difyrrwch Gwŷr Llangrallo (G^), Hoffedd Miss Williams (G~), Ffani Blodau'r Ffair (G~)

Cynghansail y Cymru (alaw) Cynghansail y Cymry (C*,~) - alaw ac amrywiadau - (melody + improvisations)

Cynghansail y Cymru (alaw) Cynghansail y Cymry (D*,~,^) - alaw ac amrywiadau - (melody + improvisations)

Set Dacw Dadi (cân + ymdeithdonau) Dacw Dadi (C*), Taith Dadi (D~), Sbri'r Ffair (Em^), Arglwydd Caernarfon (G~)

Set Dafydd Ifan Tomos (caneuon telyn) Walts Hwngaria (G*), Dafydd Ifan Tomos (G~), Rîl Llanofer (G^)

Set Dafydd y Garreg Wen (caneuon telyn) Y Bachgen Main (Am~), Dafydd y Garreg Wen (Am~), Cariadgan y Sguthan (Am (^)

Set Deio Bach (alaw + dawnsiau) Deio Bach/Mae Gwahoddiad (G*), Y Gelynnen (G~), Sbonco Bogel (G~)

Set Dyffryn Clydach (alaw + ymdeithdon) Mynachlog Nedd (Em*), Dyffryn Clydach (G~)

Dawns Ffaniglen (polcas) Ffaniglen / Ymdaith Gwŷr Dyfnaint (D~^), Difyrrwch Gwŷr Llanfabon (G~)

Dawns Ffarwel i'r Marian (waltsys) ) Ffarwel i'r Marian (Dm~), Merch Megan (G~)

Dawns Llangadfan Fach (rîls) Triban Morgannwg (G^),  Rîl Chwi Fechgyn(D^)

Dawns Pont Cleddau (jigs) Pont Cleddau (G^), I Ffwrdd â'r Ffrancwyr (G~), Neyland Ferry (D~)

Dawns y Pistyll (waltsys) Ffoles Llantrisant (D*), Dawns y Pistyll (D~), Malltraeth (G~), Walts Llantrisant (G~)

Dawns y Pwdlwr (polcas) Nyth y Gwcw (Dm^), Pibddawns Gwŷr Gwrecsam fel rîl (G^)^)i

Y Delyn Newydd (polcas)  Y Delyn Newydd (G~), Harmoni i'r Delyn Newydd (G~), Waun Oer (G~)

Difyrrwch Gwŷr Dyfi (jigs) Castell Caernarfon (D^), Difyrrwch Gwŷr Dyfi (Em^), Chwi Fechgyn Glân Ffri (D^)

Set Dowlais (cân + polcas) Hen Ferchetan (Am~), Pibddawns Dowlas (D^), Pen Rhaw (G~)

Set o Dri (walts + polcas)  Walts Tri a Thri (G*), Tri a Thri (G~), Polca d'Auvergne (G~)

Set y Dŵr (jigs) Glan Dyfi (G~), Dŵr yr Afon (Am~), Gwlychu'r Gwair/Pisio ar y Gwair (G~)

Set Y Dydd (alaw + polcas) Y Dydd (G~), Per Oslef (fersiwn Bob Evans) (G~), Cân y Coliar (G*), Pibddawns Gwŷr Gwrecsam (G^)

Set Y Dydd Cyntaf o Awst (polcas) Y Dydd Cyntaf o Awst (D~), Môn (D~), Mympwy Llwyd (D^)

Set Y Dyddiau'n Estyn (alaw - polcas) Y Dydd (G~), Per Oslef (fersiwn Bob Evans) (G~), Cân y Coliar (G*), Pibddawns Gwŷr Gwrecsam (G^)

Eisteddfod Caerfyrddin (jigs) Difyrrwch Gwŷr Llanilltud (G~), Eisteddfod Caerfyrddin (G~), Croesawiad Gwraig y Tŷ (G^)

Set Eli Jenkins (alaw + polcas) Gweddi Eli Jenkins (D*), Seren y Bore (G~), Polca'r Waun (G~)

Y Facsen Felen (jigs) Taith drwy Gymru (D^), Y Facsen Felen (Em^), Sesiwn yng Nghymru (D^)

Y Ferch o Blwy Penderyn (walts) Y Stwffwl (G~), Megan a Gollodd ei Gardas (G~), Y Ferch o Blwy Penderyn (G*)

Y Ferch o Sger (alawon + jig) Bugeilio'r Gwenith Gwyn (C~), Y Ferch o Sger (C~), Croen y Ddafad Felen (C*)

Set Fy Noli (waltsys) Fy Noli 2 (G*), Fy Noli 1 (Am*), Dydd Trwy'r Dellt (D*)

Y Gelynnen (polca) Y Gelynnen (D~), Migldi Magldi (D~)

Glan Camlad (alaw + dawnsiau) Glan Camlad (Em*), Llwyn Onn (G*), Rhif Wyth (G^)

Glân Meddwdod Mwyn (walts) Ymdeithdon Gwŷr Hirwaun (G*), Glân Meddwdod Mwyn (D*)

Glwysen (waltsys) Blodau'r Drain (Am~), Consêt Arglwyddes Treffael (Am~), Glwysen (Am~)

Y Gog Lwydlas (cân + jigiau naid) Y Gog Lwydlas (Dm*), Y Gog Lwydlas (Am*), Jig naid Y Gog Lwydlas (Am*), Neidod Twm Bach (Am*)

Set Gwenan (alawon) Yr Hafren (C*), Paid â'm Twyllo (G~), Yr Hafren (G*)

Gŵr a'i Farch (polca / ymdaith) Arglwydd Caernarfon (D*), Morys Cymreig ( D^), Gŵr a'i Farch (G^)

Set Gŵyl Dewi (ymdeithdonau) Dydd Gŵyl Dewi (D~), Ymdaith yr Hen Gymry (Am~), Ymdaith Gŵyl Dewi (D~)

Gwŷr Pendrêf (jigs) Gwŷr Pendrêf (G^), I Lawr â'r Ffrancwyr G~), Dadl Dau (G^)

Harbwr Corc (jigs) Torth o Fara (G*), Glandyfi (G~), Harbwr Corc (G~), Mopsi Don (G^)

Set Hela'r Geinach (alaw + rîls) Lorient (Em)*, Hela'r Geinach (D~), Aden y Frân Ddu (D^)

Hela'r Wiwer (jigs) Hela'r Wiwer (G^), Tŷ Crwn (D~), Ymdaith Corwen (G^)

Hel y Sgwarnog (polcas)  Hel y Sgwarnog (D~), Ymgyrchdon y Waunllwyd (G^), Cainc Ieuan y Telynor Dall (G^)

Hela'r Sgyfarnog (jigs) Hela'r Sgyfarnog (D^), Cainc Dafydd ap Gwilym (D^), Tŷ a Gardd (G~)

Hen Ferchetan (waltsys - polcas) Ffarwel i'r Marian (walts) (Dm^), Nyth y Gwcw  (Dm~), Hen Ferchetan  (Dm~)

Hen Galan (caneuon + polcas) Hen Galan (Em~), Cân y Fari Lwyd  (D*), Blwyddyn Newydd Dda  (G*), Nos Galan (G~)

(Yr) Hen Gymry (alawon + polcas) Ymdaith yr Hen Gymry (Em^), O Uchel Dras Oedd Siencyn (Am^)

Hen Wlad fy Nhadau (yr Anthem Genedlaethol) (C*)

Heol y Felin (pibddanwsiau) Pibddawns Heol y Felin (D^), Pibddawns Dowlais (D^), Byth ar y Sul (D^)

Hiraeth (alawon) Hiraeth (G*), Llety'r Bugail (G~), Caru Doli (G~)

Hobed o Hilion (alawon): Breuddwyd Dafydd Rhys (Am*), Hobed o Hilion / Alawon fy Ngwlad (Am*), Bugeilio'r Gwenith Gwyn (C*)

Set Hoff Bethau (2 step): Triban Hoff Bethau (D^), Blodau'r Grug (D^), O Gylch y Ford Gron (D^)

Hoffedd ap Hywel (jigiau naid): Hoffedd ap Hywel (G^), Breuddwyd y Wrach (D^), Cwrw Da (Em^)

Set Hufen Melyn (alawon + polca): Mwynen Merthyr (G~), Hufen Melyn (G~), Gwreiddyn y Pren Ffawydd (G~)

Set Huw Puw (cân + polcas): Fflat Huw Puw (G*), Dydd Cyntaf Awst (D~), Pibddawns y Gorllewin (D^)

Set Hyder (emyn + jigs): Hyder (Am~), Jig Hyder (D~), Llawn Hyder (D^)

Jig Arglwydd Caernarfon (polcas/ymdeithdonau): Jig Arglwydd Caernarfon (G), Y Delyn Newydd (G), Mympwy Llwyd (G)

Jigiau De Cymru (jigs) Difyrrwch Gwŷr Pontnewydd (D^), Gwyngalch Morgannwg (D^), Doed a Ddêl (D~), Chwi Fechgyn Glân Ffri (D^)

Jigs y Gogledd (jigs)  (G^,Am~, A~), Merch y Tafarnwr (G~), Difyrrwch Bleddyn ap Cynddyn (Em~), Difyrrwch Gwŷr Caernarfon (G~)

Jigs Jeff (jigs)  (G^,Am~, A~), Melyn Llynnon (G^), Mabsant (Am~), Jigolo (A~)

Set Llantrisant (waltsys) Ffoles Llantrisant (D*), Dawns y Pistyll (D~), Malltraeth (G~), Walts Llantrisant (G~)

Jig Nic (jigs) Fy Ngwely Plu (G~), Bryniau'r Iwerddon (Dm~), Pant  y Pistyll (D~)

Jig Owen (jigs) Jig Owen (G^), Gyrru'r Byd o'm Blaen (Am^), Bedd y Morwr (G^)

Jigs y Rasys (jigs) Jig y Car Gwyllt (D^), Rasys Cas-Gwent (G^), Difyrrwch yr Heusor Du (G^)

Jigs y Werin (jigs) Titrwm Tatrwm (Em~), Jig Titrwm  (Em~), Rhediad i'r Odyn (D~)

Joio (polcas)  Y Cwac Cymreig (G~), Rîl Llandaf (G^), Joio (D^)

Y Lili (polcas) Y PIbydd Du(D~), Y Lili (D~)

Llawenydd y Nadolig (alawon): Llawenydd i'r Byd (D~), Nos Galan (D~), Ding Dong Llawen Iawn yw Cân (G~)

Llety'r Bugail (alawon): Ymadawiad y Brenin (Em~), Llety'r Bugail (G~)

Set Llewelyn Alaw (alaw, ymdaith, rîl): Walts Abernant (D~), Ymdaith Capten Reed (G~), Pibddawns Dowlais fel rîl (D^)

Llonder (pibddanwsiau) Pibddawns Meirionnydd (D^), Pibddawns Penrhos (D^), Byth ar y Sul (D^)

Llongau Caernarfon (alaw + jigs) Llongau Caernarfon (Em*), Ali Grogan (G^), Welsh Rabbit (D~), Ali Grogan (G^)

Llwyn Onn (waltsys) Glan Camlad (G*). Llwyn Onn (G*). Merch Megan (G*) *set dechreuwyr*

Machynlleth (polcas) Tŷ Coch Caerdydd (G~), Machynlleth (G^), Ffaniglen (D~)

Mantell Siani (polcas) Mantell Siani (G~), Cambro-Brython (G~), Dic y Cymro (G~)

Marchogion Eryri (jigs) Clawdd Offa (D^), Marchogion yr Wyddfa ((D^), Llancesau Trefaldwyn (D^)

Meillionen (cân + dawns llys + polca) Hŵ Mlân (G* / D*), Meillionen Meirionnydd (G~), Hen Feillionen (G^)

Miniwets Bob (miniwets): Diferiad y Gerwyn (D~), Consêt Abram Ifan (D~)

Moliannwn (dawnsiau sgwâr) Cambro Brython (G~),(A~), Moliannwn (A~), Rachel Dafydd Ifan (A~)

Moel yr Wyddfa (polcas) Moel yr Wyddfa (G~), Pawl haf (G~), Ffidl ffadl (G~)

Môn (polcas) Mwynen Môn (Am~), Melin Llynnon fel polca (G~), Môn (D~)

Morfa'r Frenhines (waltsys - polcas) Morfa'r Frenhines (Em~), Hyd y Frwynen (Em~), Nyth y Gog (Em^)

Morgawr (2-step/rîls) Morgawr (D~), Sling Swing (D~), Yr Eingion Dur (D^)

Morys Morgannwg (ymdeithdonau) Morys Morgannwg (G~), Gorymdaith Morys (D~), Nos Fercher (D^)

Y Mwnci (pibddawnsiau/rîls ) Rîl Gŵyr (fel pibddawns a rîl) (G^), Pibddawns y Mwnci (fel pibddawns a rîl) (D^)

Mwynder Corwen (pibddawnsiau) Pibddawns Gwŷr Gwrecsam (fel pibddawns) (G^), Mwynder Corwen (D~)

Mwynen Môn (polcas) Mwynen Môn (Am~), Melin Llynnon fel polca (G~), Môn (D~)

Nadolig (alaw + polcas) Nos Galan (D~), Nos Galan (G~), Tŷ Coch Caerdydd (G~), Jingle Bells (G*)

Nadolig 2021 (carolau) Carol y Blwch (D~), Carol y Blwch (G~), Y Washael (C*)

Nadolig 2022 (carolau) Mae'r Nos yn Fwyn (C*), Wela Dyma'r Bore Gore (G*), Mae Gwahoddiad (G*)

Y Navi Pibddawns y Navi (G~), Pibddawns Heol y Felin (D~), Pibddawns Dowlais (D*)

Nos Galan(polcas)Nos Galan (G~), Glanbargoed (D~), Llwytcoed (G~)

Owain Cyfeiliog
  (pibddawnsiau + polca) Belle Isle March (G~), Gorhoffedd Owain Cyfeiliog (G~), Dŵr Glân (Gm^)

Set y Pedair Clocsen (polcas) Helygen y Dyffryn (G~), Ap Tricet ap Siôn (G~), Dawns y Pedair Clocsen (G~)

Set y Pentre (alaw, jig, ymdaith) Tŷ Fy Nhad (G*), Siop y Pentre (G~), Y Farchnad (D~)

Set Pibau'r Bryn (cân + alawon pib) Y Pren ar y Bryn (Em*), Pant Corlan yr Ŵyn (G~), Y Delyn Newydd (D~)

Pibddawnsiau'r Ailddinasoedd (rîls) Pibddawns Birmingham (D^), Pibddawns Glasgow (G^), Pibddawns Abertawe (D^)

Set Pibddawns Caerfyrddin (pibddawnsiau) Pibddawns Caerfyrddin (D^), Pibddawns Y Mwnci (D^), Pibddawns Abertawe (D^)

Pibddawnsiau De Cymru (pibddawnsiau) Pibddawns Morgannwg (D^), Pibddawns y Glöwr (D^), Pibddawns Mynwy (G^)


Pibddawnsiau Dros y Bannau (pibddawnsiau) Galwyni Dros y Bar (G^), Pibddawns Aberhonddu (G^), Pibddawns Merthyr (G^)

Pibddawnsiau'r Gogledd (pibddawnsiau/polcas) Llansadwrn (D^), Pibddawns Caer (D^), Pibddawns Wrecsam (D^)

Set Pibddawnsiau Pwt (pibddawnsiau) Pibddawns Meillionnen (G~), Pibddawns Pwt  (D~), Pibddawns y Pant (G~)

Pibddawnsiau'r Prifddinasoedd
(pibddawnsiau) Pibddawns Trenewydd Caeredin (D^), Pibddawns Belfast (D^), Abertawe (D^)

Polcas Ap Tomos (polcas)  Mympwy Portheinon (G^), Llawenydd Ap Tomos (G^), Pibddawns Gwŷr Hirwaun (D~) Llundain (G^)

Polcas Bob (polcas)  Diafol yn y Llwyn (G~), Polca d'Averon (G~), Polca Redowa (G~)

Polcas De Cymru (polcas) Tafliad Carreg A Stone's Throw (D~), Bechgyn yn Chwarae (Am~), Polca Cefn Coed (G~)

Set Polca Rhydycar (polcas)  Polca Rhydcar (G~), Abaty Llantoni(G^), Pibddawns Gwŷr Gwrecsam (G^)

Pont Cleddau (Dawns) (jigs) Pont Cleddau (G^), I Ffwrdd â'r Ffrancwyr (G~), Neyland Ferry (D~)

Y Pural Fesur (waltsys) Y Pural Fesur (G~), Jo's Highland Cake (G^)

Pwt ar y bys (polcas): Pwt-ar-y-Bys (D*), Pant Corlan yr Wyn (G~), Y Delyn Newydd (G~)

Rali Twm Siôn (polcas): Rali Twm Siôn (G~), Difyrrwch Gwŷr Llanfabon (G*), Breuddwyd y Frenhines (G~)


Set y Robin Ddiog (jigs)  Robin Ddiog (Gm~), Dacw Fuwch! (G~), Robin Ddiog (Am~)

Set y Rosmari (Alaw + jigs)  Dan Lwyn y Rosmari (Em*), Llygod yn y Felin (Am~), Difyrrwch Corbett Ynysmaengwyn (D~)

Rownd yr Horn (alaw + polcas): Afon Gwy (G*). Rownd yr Horn (G~), Hela'r Sgwarnog (D~), Ymgyrchdon y Waunlwyd (G~)

Y Rhatlar (jigs) Castell Caernarfon (D^), Morgan Rhatlar (D^), Cymro o Ble? (D^)

Rhuban Morfydd Tôn Alarch (D~),Cainc Dafydd Broffwyd (G*), Rhuban Morfydd (G~)

Set Santiana (alaw + polcas) Santiana (Em*), Taith ar y Fferi (G~), Pibddawns Pritchard (D^)

Sawdl y Fuwch (dawns) Sawdl y Fuwch (Dm^), Llygad y Dydd (D^)

Teg Oedd yr Awel (alaw + ymdeithdonau) Teg Oedd yr Awel (Dm~), Tŵr Gwyn (Dm~), Y Fedle Fawr(Dm~)

Tom Edwards (jigs) Hafoty'r Fraich Ddu (G^), Tom Edwards (G^), Tafarn y Wheatsheaf (G^)

Tom Jones
(jigs) Gorymdaith Gwŷr Cyfarthfa (D^), Tom Jones (D^), Y Derwydd (D^)

Ton ton ton (alaw - polcas): Morfa Rhuddlan (Em~), Ton ton ton (Em~), Child Grove (Am^), Hen Dŷ Coch (Am^)

Trefforest (waltsys) Ffoles Llantrisant (D*), Dawns y Pistyll (D~), Malltraeth (G^), Walts Trefforest (G~)

Triawd Bob (alaw - waltsys) Erddygan y Pibydd Coch (Dm~), Tri a Chwech (G~), Marwnad yr Heliwr (G~)

Triban Morgannwg (cân, polca ): Triban syml (D*), Triban gydag amrywiad offerynnol (D~), Triban (G~) ar gyfer dawns Llangadfan Fach

Waltsys Melys (waltsys) Difyrrwch Arglwyddes Owen (G*), Rheged (D~), Bwlch Llanberis (D~)

Waltsys y Gweithwyr (waltsys) Nos Sadwrn y Gweithwyr (G~), Nos Fawrth (G~), Hoffder Gwenllian (G~)

Set yr Wcráin (anthem + rîl): Anthem Wcráin (G*), Codi Calonnau (Am~), Foi o'r Wcráin (Am~)

Y Coliar / Y Dydd (alaw - polcas): Y Dydd (G~), Per Oslef (fersiwn Bob Evans) (G~), Cân y Coliar (G*), Pibddawns Gwŷr Gwrecsam (G^)

Y Delyn Newydd (polcas)  Y Delyn Newydd (G~), Harmoni i'r Delyn Newydd (G~), Waun Oer (G~)

Y Gelynnen (polcas) Y Gelynnen (D~), Migldi Magldi (D~)

Y Ferch o Blwy Penderyn (walts) Y Stwffwl (G~), Megan a Gollodd ei Gardas (G~), Y Ferch o Blwy Penderyn (G*)

Y Ferch o Sger (alawon + jig) Bugeilio'r Gwenith Gwyn (C~), Y Ferch o Sger (C~), Croen y Ddafad Felen (C*)

Y Gog Lwydlas (cân + jigiau naid) Y Gog Lwydlas (Dm*), Y Gog Lwydlas (Am*), Jig naid Y Gog Lwydlas (Am*), Neidod Twm Bach (Am*)

Y Lili (polcas) Y PIbydd Du(D~), Y Lili (D~)

Y Morgawr (2-step/rîls) Morgawr (D^), Sling Swing  (D~), Yr Eingion Dur (D^)

Y Mwnci (pibddawnsiau / rîls ) Rîl Gŵyr (fel pibddawns a rîl) (G^), Pibddawns y Mwnci (fel pibddawns a rîl) (D^)

Y Navi  (pibddawnsiau) Pibddawns y Navi (G~), Pibddawns Heol y Felin (D~), Pibddawns Dowlais (D*)

Y Pural Fesur (waltsys) Y Pural Fesur (G~), Jo's Highland Cake (G^), Yr Eingion Dur (G^)

Ymdeithdonau (Ymdeithdonau) Capten Morgan (G~), Gwŷr Harlech  (G~), Caeffili (G~), Morgannwg (G~)

Cyfeiriwch eich ymholiadau a'ch sylwadau at:   meurig@sesiwn.com   :your contact  for queries and suggestions

Llyfrau Alawon Sesiwn Setiau misol
Trefn y wyddor
Caneuon
Digwyddiadau
Session tune books Monthly sets
Tunes - alphabetical
Songs
Events