Set Nadolig 2021

Set mis
Rhagfyr
2021
December
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 
Y mis hwn, bydd y set yn cael ei chyflwyno ar Ragfyr 7fed mewn sesiwn arbennig dan arweiniad Geraint Roberts a fydd yn cyflwyno'r alawon yn y ffordd draddodiadol, trwy eu chwarae ar gyfer dysgu trwy glust a gallwch ymuno â'r digwyddiad Zoom yn rhad ac am ddim os ydych chi'n aelod.
Y tair alaw y bydd yn eu cyflwyno yw: Y Washael , Carol y Blwch a Ffarwel Ned Puw a byddant yn ymddangos ar y dudalen hon ar ôl ei sesiwn.


This month, the set will be presented on December 7th in a special session led by Geraint Roberts who will present the tunes in the traditional way, by playing them and you can join the Zoom event free of charge if you are a member.
The three tunes he will introduce are: Y Washael (the Wassail), Carol y Blwch (the Box Carol) and Ffarwel Ned Puw (Goodbye Ned Pugh) and they will appear on this page after his session.

Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly

Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly

Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly


Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month