Set y Pentre

Set mis
Medi
2022
September
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 


Tŷ fy Nhad
My father's house
Midi
Gif
Siop y Pentre
The village shop
Midi
Gif
Y Farchnad
The market
Midi
Gif
Set y Pentre


Chwarae'r set
Play the set
Chwarae'r set yn araf
Play the set slowly

Seilir y set hon ar yr hen alaw hyfryd Tŷ Fy Nhad.
Mae'r ail alaw, sef jig Siop y Pentre wedi'i seilio ar  Tŷ Fy Nhad ac mae rîl Y Farchnad yn gorffen y set mewn ffordd ysgafn a hwyliog

This set is based on the lovely air Tŷ Fy Nhad (my farther's house).
The jig Siop y Pentre (the village shop) is developed from the melody of Tŷ Fy Nhad.
The reel Y Farchnad (the market) ends the set in a light and jolly way

Chwarae'r alaw
Play the melody

Chwarae'r alaw
Play the melody

Chwarae'r alaw'n araf
Play the melody slowly


Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly


Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month