Set Dafydd y Garreg Wen

Set mis
Gorffennaf
2020
July
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 


Y Bachgen Main
The slender lad
Midi
Gif
Dafydd y Garreg Wen
David of the white rock
Midi
Gif
Cariadgan y Sguthan
The pigeon's courting song
Midi
Gif
Set Dafydd y Garreg WenChwarae'r set
Play the set

Mae'r alawon yn y set hon yn defnyddio'r cywair Cymreig lleiaf. Maent i gyd yn A leiaf ac mae ganddyn nhw'r 'cyfwng Cymreig', tôn a hanner o F naturiol i G# sy'n rhoi naws yr alaw. Mae hyn yn digwydd yn rhan A o'r dôn ac yna mae'n mynd i C fwyaf ar gyfer yr ail ran gyda'r G yn naturiol yn rhan B, cyn dychwelyd eto i'r cywair lleiaf i ailadrodd rhan A, yn nodweddiadol o lawer o alawon traddodiadol Cymru.
Mae'r alawon yn gweithio'n dda gyda thelyn lifer wrth osod G# yn wythfed isaf yr alaw a G naturiol yn yr  uchaf.

The tunes in this set use the typically Welsh minor scale. All are in A minor and have the tone-and-a-half interval from F natural to G sharp to produce the characterstic feel to the melody. This occurs in part A of the tune which then goes into C major for the second part with a G natural in part B before returning again to the minor key to repeat part A, typical of many Welsh traditional tunes.
The tunes work well with a lever harp which can be set to G# in the lower octave of the melody and G natural in the upper octave.


Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae gyda harmoni
Play the with harmony
Chwarae'r harmoni'n unig
Play just the harmony

Ffion Mair yn Canu'r gân

Fel yr o’wn i’n rhodio’r caea ddy’ Mawrth diwetha’ o ddyddia’r byd
Mewn lle isel dan goedwig dawel mi glwy’n i ddwy’n ymgomio ‘nghyd,
Nesu wnes yn nes nes atynt nes o’wn i yn y lle a’r fan
A phwy oedd yno yn ymgomio ond f’annwyl gariad i gyda’i mam.

“F’annwyl eneth, ti sydd yma gyda mi â’th ddwy law’n rhydd
Yn lan dy drwsiad yn hardd d’osodiad a minnau am dy fatsio sydd,
Cei fowntio’th geffyl fy nghangen gynnil, a gweision sufyl iawn i’w trin,
A golud bydol sef aur melynion ac arian gloywon ar dy glun.”

“Pe gawn i rannau gwledydd India, sidanau Persia, aur Periw
Gwell gen i’r mab rwyf fi’n ei garu, rwyf fi am sefyll iddo’n driw,”
“Wel os fel yna rwyt ti’n darparu cei gweirio’th gwely ar bigau’r drain
Oni choeli ‘ngeiria bydd chwerw’r chwara os mentri gyda’r bachgen main.”

“Wel gyda’r bachgen main mi fentra, Mam a dwedyd ichi’r gwir,
Gadawai’r moddion i’r cybyddion a mentraf gyda blodau’r sir,
Ei wyneb purwyn a’i wallt melyn ac ar ei ruddiau mae dwy ros
A gwyn ei byd y ferch a fyddo yn ei freichiau’n cysgu’r nos!”

Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly

Cariwch, medd Dafydd, fy nhelyn i mi; Ceisiaf cyn marw roi tôn arni hi.
Codwch fy nwylaw i gyrraedd y tant; Duw a'ch bendithio, fy ngweddw a'm plant.

Neithiwr mi glywais lais angel fel hyn: "Dafydd tyrd adre a chwarae drwy'r glyn."
Telyn fy mebyd, ffarwel i dyd dant; Duw a'ch bendithio, fy ngweddw a'm plant.

 

Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly

 

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month