Set Jigs Jeff

Set mis
Mehefin
2020
June
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 


Melin Llynnon
Llynnon Mill
Midi
Gif
Mabsant
Saint's son
Midi
Gif
Jigolo
Iolo's Jig

Midi
Gif
Jigs JeffChwarae'r set
Play the set
Y Glerorfa yn chwarae'r set
Y Glerorfa playing the set

Lluniwyd y set jigiau rhagorol hon gan Jeff Hughes, a dyna ble chafodd ei henw. Fe’i gwnaethwyd yn boblogaidd gan Y Glerorfa ein cerddorfa ni, a chwaraeodd ran fawr yng nghyfraniad Cymru i Ŵyl Interceltique Lorient yn 2008. Mae'r tair alaw yn newydd i'r casgliad hwn ac rydym yn ddiolchgar i'r awduron am eu caniatâd i'w cynnwys; mae'r ddwy alaw wedi'u cofrestru gyda'r Gymdeithas Hawliau Perfformio (PRS).
Diolch yn fawr i'r ffidlwyr Huw Roberts, Syr Fôn (hefyd yn delynor teires) am gyfansoddi Melin Llynnon sy'n cychwyn y set, a Iolo Jones a enwodd ei jig yn briodol yn Jigolo (h.y. jig Iolo).
Ategodd Jeff yr alaw draddodiadol Mabsant rhwng y ddwy i ffurfio'r set.

This splendid set of jigs was put together by Jeff Hughes, hence the title by which it has become known. It was made popular by our own Clera orchestra, Y Glerorfa which played a major role in the Welsh contribution to the Festival Interceltique Lorient in 2008. All three tunes are new to this collection and we are grateful to the authors for their consent to include their tunes which are both registered with the Performing Rights Society.
Many thanks to fiddlers Huw Roberts , Sir Fôn
(also a triple harpist) for composing Melin Llynnon which kicks off the set and Iolo Jones whose jig he appropriately named Jigolo (ie. Iolo's jig).
Jeff included the traditional tune Mabsant between the two to form the set.
Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly
Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly

 


Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly

 

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month