Set y Dyddiau'n Estyn

Ionawr
2023
January

Setiau - Sets
A,B,C ....

Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month


Mae'r Nos yn Ddu
The night is black

Midi
Gif
Alawon fy Ngwlad yn Em
Melodies of my country
Midi
Gif
Y Pibydd Du
The Black Piper
Midi
Gif
Set y dyddiau'n estyn yn G / D

Chwarae'r set
Play the set


Mae'r set hwn yn cefnogi gweithdy Zŵm tymor y Nadolig ac yn dod â ni i mewn i'r Flwyddyn Newydd wrth i'r dyddiau'n estyn.
Caiff elodau wahoddiad gyda'r linc Zŵm yn uniongyrchol;
dylai eraill ebostio post@clera.org

This set supports Clera's Christmas season Zoom workshop and brings us into the New Year as the days getting longer.
Members will receive the Zoom link invitation directly; others should contact post@clera.org
Chwarae'r alaw
Play the melody

1. Mae’r nos yn ddu, a gwynt nid oes,  un seren sy’n y nef,
A ninnau’n croesi maes a bryn  i’r fan y gorwedd ef,
Holl obaith dyn yw ef.

2. Nid oes ogoniant yn y fan,  dim ond yr eiddo ef,
A’r golau mwyn ar wyneb Mair  fel gweddi tua’r nef,
O galon mam i’r nef.

3. Nid mangre geni t’wysog yw,  nid man i lawen lu,
Er hynny, clywodd nef a llawr  ganiadau’r engyl fry,
Orfoledd engyl fry.

4. O faban glân, mor brudd yw’n bron  gan wae sy’n gwywo’n gwedd:
O canwn iti’r bore hwn  ganiadau newydd hedd,
Ganiadau bythol hedd.Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r cyfalaw
Play the harmony
Chwarae'r cyfan
Play melody and harmony

 
Chwarae'r alaw
Play the melody

1. Alawon fy ngwlad sy'n denu fy mryd
Rwy'n canu, rwy'n canu, er gwiethaf y byd.
Eu seiniau sydd bedd yn nyfnder bod oes,
Rwy'n canu, rwy'n canu er gweithaf pob croes.
Telyn hoff Gymru, dy dannau sydd hen,
Ti wnaethost ti brudd-der y glaf wisgo gwên.
Henaid athrylith y buost cyn hyn,
Peroriaeth y Cymry wna'r llygaid yn llyn.

2. Bu amser pan oedd tywysogion ein gwlad
Yn canu, yn canu wrth arwain y gad.
A llawr hen fardd â'i awen yn llu
Fu'n canu a chanu yn beraidd mewn bri.
Miwsig y bryniau fo'n ennyn y tân
Mae meibion hen Gymru heb golli eu cân.
Cofion fy nhadau sy'n felu i mi,
Boed telyn ac awen mewn llwyddiant a bri.

Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r cyfalaw
Play the harmony
Chwarae'r cyfan
Play melody and harmony

 
Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the melody slowly


Setiau - Sets
A,B,C ....

  Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month