Set Gwenan Chwefror
2023
February

Setiau - Sets
A,B,C ....

Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month


Yr Hafren
The Severn (river)
Midi
Gif
Paid â'm Twyllo
Don't deceive me
Midi
Gif
Yr Hafren yn G
The Severn in G
Midi
Gif
Set Gwenan
Chwarae'r set
Play the set


Dysgodd Carwyn Tywyn yr alawon hyn wrth wrando ar Gwenan Gibbard yn eu chwarae. Recordiodd yr alawon ar ei CD Tanddwr a cyflwynodd nhw ynn ngweithdy mis Ionawr 2023.
Ceir dwy fersiwn o Hafren isod, un yn C a'r llall yn fwy addas fel alaw ddawns yn G

Carwyn Tywyn learned these traditional tunes from the playing of Gwenan Gibbard. He recorded them on his CD Tanddwr and presented them in his January 2023 workshop.
Two verions of Hafren are included, one in C and the other more suitable as a dance fin G.
Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the melody slowly
Chwarae trac Carwyn
Play Carwyn's track

Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the melody slowly
Chwarae trac Carwyn
Play Carwyn's track

 
Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the melody slowly


Setiau - Sets
A,B,C ....

  Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month