Set Llety'r Bugail

Set mis
Tachwedd
2017
November
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 


Ymadawiad y Brenin
The king's departure

Midi
Gif
Llety'r Bugail
The shepherd's shelter

Midi
Gif
Llety'r Bugail - amrywiad
The shepherd's shelter - variation

Midi
Gif
Set Llety'r Bugail - alawon
Llety'r Bugail set - airsChwarae'r set
Play the set

Mae'r set hon yn dechrau gyda chân a ddefnyddiwyd i yrru'r ychen; cafodd ei ganu yn ne Morgannwg. Mae hefyd yn cael yr enwau Gyrru'r Ychen a hefyd Cân Crwtyn y Gwrtheg - mae nifer o ganeuon eraill yn mynd dan yr enwau hyn, gan gynnwys Ton Ton Ton sydd ynb y casgliad hwn. Defnyddiwyd ychen (a oedd yn llai costus na cheffylau) i yrru'r oged a buont yn gweithio'n well pe byddai'r gyrrwr yn canu iddyn nhw; felly cawn yr alaw hyfryd hon. Daeth Stephen Rees yr alaw at Y Glerorfa ac fe'i ganwyd yn Festival Interceltique Lorient yn 2008.
Mae Meillionen yn hen alaw ac mae dwy fersiwn ohonni yma. Mae un yn cael ei defnyddio i gyd-fynd â dawns lysgar mawreddog, ac mae'r llall, Hen Feillionen yn fersiwn hŷn, yr adnabyddir mae'n debyg yn amser y frenhines Elisabeth I. Cafodd Steve Jeans o Sssiwn Caerdydd y syniad o gyfuno Hŵ Mlân gydag alaw ddawns urddasol Meillionen. 

Ymadawiad y Brenin  (The King's departure) is a sombre dirge in the minor key but rising with hope into the major in the second part before returning to its sombre beginnings. This typically Welsh tune is used for the march of the members of the Gorsedd, the honorary druids of the National Eiseddfod selected because of their services to Wales. The order was reinvented by Iolo Morgannwg in the first half of the 19th century.
Noder bod y nodau-a-hanner yn bariau 1,3, 21 a 23 yn aml yn cael ei dal ychydig yn hirach bron i nodyn a thri-chwarter.
Note that the dotted notes in bars 1, 3, 9,21 and 23 are often held out slightly longer, almost double-dotted to dramatic effect.

Chwarae'r alaw
Play the melody

Noder bod yr ail a'r trydydd nodau yn bariau 1,3, 11,13, 25 a 27 yn aml yn cael ei chwarae fel dau cwafer ac nid wedi'i dotio.
Note that the second and third notes in bars 1, 3, 9,11,13, 25 and 27 are often played as two quavers rather than dotted as shown above.

Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the melody slowly

Chwarae'r amrywiad
Play the variation
Chwarae'r amrywiad yn araf
Play sthe variation slowly
Chwarae'r alaw gyda'r amrywiad
Play the tune with the variation

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month