Pibddawnsiau Pwt

Set mis
Tachwedd
2020
November
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 


Pibddawns Meillionnen
Hornpipe version of Meillionnen
Midi
Gif
Pibddawns Pwt-ar-y-bys
Hornpipe version of Pwt-ar-y-bys
Midi
Gif
Pibddawns Pant Corlan yr Ŵyn
Hornpipe version of Pant Corlan yr Ŵyn
Midi
Gif
Set Pibddawnsiau Pwt
The Pwt hornpipe setChwarae'r set
Play the set

Bu hen delynorion llys Cymru yn hen arfer â chwarae gydag alawon: gydag amrywiadau i'r alaw, neu'r cytgord neu'r amseriad, neu hyd yn oed gyfuniadau o'r tri. Mae'r dull hwn o ddehongli alaw mewn gwahanol ffyrdd yn nodwedd amlwg o berfformio cerddoriaeth draddodiadol Gymreig heddiw, mewn cyferbyniad â 'dilyn y dotiau'!
Dyma set bibddawnsiau sy''n fersiynau o alawon adnabyddus sydd fel arfer yn cael eu chwarae arfer mewn amser syth 4/4 yn cael eu chwarae a'u hysgrifennu yma gyda sgip pibddawnsiau yn amser 12/8.
Ymddangosodd Meillionnen yn ei set ei hun ym mis Hydref 2017; ceir Pwt-ar-y-bys a Pant Corlan yr Ŵyn yn Set Pwt ar y bys ym mis Chwefror 2011.

The old Welsh court harpists were well used to playing with tunes: with variations to the melody, or harmony or the timing, or even combinations of all three. This approach of interpreting a tune in different ways is very much a feature in performing Welsh tratitional music today, in contrast to 'following the dots'!
Here is a set of hornpipe versions of well-known tunes tunes normally played in straight 4/4 time are played and written here with the skip of hornpipes, in 12/8 time.
Meillionnen appeared in its own set in this collection in October 2017; Pwt-ar-y-bys and Pant Corlan yr Ŵyn were in Set Pwt ar y bys in February 2011.Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly

Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly

 
Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly

 

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month