Set y Gôg Lwydlas

Set mis
Hydref
2020
October
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 


Y Gôg Lwydlas - y gân yn Dm
The grey-blue cuckoo - the song in Dm

Midi
Gif
Y Gôg Lwydlas - in Am
The grey-blue cuckoo - in Am

Midi
Gif
Naid y Gog Lwydlas
Skip jig based on the melody
Midi
Gif
Neidod Twm Bach
Little Tom's prank
Midi
Gif
Set y Gog LwydlasChwarae'r set
Play the set
Chwarae'r set yn araf
Play the set slowly

Cân boblogaidd  yw Y Gog Lwydlas mewn cywair lleddf yn y modd Doriaidd. Mae ganddo ystod leisiol eang, o'r A iesl i'r  D uchaf; mae angen i ffliwtiau a chwibanau ganu D yn lle'r A isel yn yr ail far. Mae hyn yn cael ei oresgyn yn y fersiwn Am; mae'n cael ei ddilyn gan fersiwn jig naid ohonni yn yr un cywair.
Daw'r set i ben gyda'r jig naid bywiog Neidod Twm Bach o'r casgliad rhagorol o 100 o alawon dawns yn Cadw Twmpath, yr ail lyfr o alawon a gasglwyd o archifau'r Llyfrgell Genedlaethol gan Robin Huw Bowen a chyhoeddwyd gan Gymdeithas Ddawns Werin Cymru.

Y Gog Lwydlas is haunting minor key song in the Dorian mode. It has a wide vocal range from A below middle C to  top D; flutes and whistles need to substitute a D for the low A in the second bar, overcome in the Am version which is followed by a slip-jig version in the same key.
The set concludes with the rip-roaring slip jig Neidod Twm Bach (little Tom's prank) from the excellent collection of 100 dance tunes in the second book of tunes collected from the National Library archives by Robin Huw Bowen and published by the Welsh Folk Dance Society, Cadw Twmpath.

Chwarae'r alaw
Play the melody


1. Fel roeddwn i'n rhodio a'm calon yn brudd
Ar ddydd Llun y bore ar doriad y dydd,
Mi glywn y Gog Lwydlas yn tiwnio mor fwyn,
Ar ochr bryn uchel ar gangen o lwyn.

2. Fy amser i ganu yw Ebrill a Mai
A hanner Mehefin chwi wyddoch bob rhai;
I ffwrdd af oddi yma - fy adain sy'n fan,
A chyn Dŷgŵyl Ifan fe dderfydd fy nghân.

3. Ni chân y Gog Lwydlas ond Ebrill a Mai
A hanner Mehefin chwi wyddoch bob rhai;
Ac wedyn eheda dros donnau y môr
I wledydd pellening i 'mofyn ei stôr.


Chwarae'r alaw
Play the melody

 Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly

 


Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month