Set Santiana

Set mis
Medi
2020
September
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 


Santiana - y gân
Santiano - the song

Midi
Gif
Santiana - gyda sbri
Santiano - lively
Midi
Gif
Taith ar y Fferi
Trip on the ferry
Midi
Gif
Pibddawns Pritchard
Pritchard's hornpipe
Midi
Gif
Set SantianaChwarae'r set
Play the set

Mae Santiana yn gân fôr adnabyddus ym Mhrydain, America a ledled y byd, yn seiliedig ar yr hanes gwerin a dyfodd dros y brwydrau rhwng Mecsico ac America dros Texas gyda’r Arlywydd Antonio López de Santa Anna yn arwain milwyr Mecsico. Arweiniodd ei greulondeb ym mrwydr yr Alamo Anna at lawer o ddynion y fyddin i ymladd yn ôl i adennill Texas fel gwladwriaeth Americanaidd. Canwyd y fersiwn Gymraeg gan forwyr o Gymru a'i nodi gan yr ysbrydoledig John Glyn Davies a aeth ymlaen i gasglu'r alawon yr oedd morwyr yn eu canu, gan greu fersiynau Cymraeg. Fe'i canwyd gyda chaneuon Cymraeg gwreiddiol eraill gan y diweddar Meredydd Evans,  a oedd yn aelod anrhydeddus o Clera; tynnodd sylw'r byd at ganeuon gwerin Cymru trwy ei recordiadau.
Daeth y sianti Santiana yn boblogaidd yn dilyn recordiad y Kingston Trio yn 1958; adlewyrchir hyn yn y fersiwn fwy bywiog a roddir yma, Sbri Santiana.
Mae'r cynnydd graddol mewn hwyl yn parhau gyda Taith ar y Fferi un o'r alawon niferus yn Tro Llaw, casgliad alawon Robin Huw Bowen o'r archif yn Llyfrgell. Mae'n debyg i'r alaw ffidil Saesneg poblogaidd The Steam Packet Hornpipe
.
Daw'r set i ben gyda fersiwn rîl o Pibddawns Pritchard (Richer's Hornpipe), alaw arall yn Tro Llaw. Nodwyd hon yn ail hanner y 19eg ganrif, a gyhoeddwyd gyntaf mewn casgliad gan J Lloyd Williams a oedd yn un o sylfaenwyr Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru a sefydlwyd yn 1906.

Santiana is a well-known sea song in Britiain and America, based on the folk history that grew over the  Mexican-American battles for Texas with President Antonio López de Santa Anna leading the Mexican troops. His brutality at the battle of the mission in reclaiming it from the Texans resulted in many men joining the army to fight back and win Texas as an American state. The Welsh version was sung by Welsh sailors and noted by the inspired John Glyn Davies who went on to collect the songs which sailors were singing, creating Welsh versions. It was sung with other original Welsh songs by the late Meredydd Evans who drew the worlds' attention to Welsh folk songs through his recordings and was an honoured member of Clera.
The shanty Santiana became popular following the recording made by the Kingston Trio in 1958, reflected in the livelier version given here, Sbri Santiana.
The graual increase in jolity continues with Taith ar y Fferi (Journey on the Ferry)
, one of the many  tunes in Robin Huw Bowen's collection of tunes from the archive at the National Library of Wales, Tro Llaw. It is related to the popular English fiddle tune The Steam Packet Hornpipe.
The set concludes with a reel version of Pibddawns Pritchard (Richer's Hornpipe), another one from
Tro Llaw. This one was noted in the second half of the 19th century, first published in a collection by J Lloyd Williams who was a founder members of the Welsh Folk Song Society which was established in 1906.

Chwarae'r alaw
Play the melody


1. O Santiana chwyth dy gorn, Ai-ô Santiana
Tyrd gwyntoedd teg i rowndio'r Horn,
Mae 'nghartre i yng Nghymru bell.

2. Mae'r rhaffe i gyd fel ffyn o rew, Ai-ô Santiana
A'r môr yn wyllt, neu'r niwl yn dew,
Mae 'nghartre i yng Nghymru bell.

3. .Mae ty fy nhad yn wyn a hardd, Ai-ô Santiana
A rhosys cochion yn yr ardd.
Mae 'nghartre i yng Nghymru bell.

4. Mae'r adar bach yn canu yn y coed, Ai-ô Santiana
A Pero'n gwrando am swn fy nhroed,
Mae 'nghartre i yng Nghymru bell.

5. Ar ben y drws mae mam a nhad, Ai-ô Santiana
'Does unlle'n debyg i fy nghwlad,
Mae 'nghartre i yng Nghymru bell.

6. Mae'r hwylie wedi rhewi'n gorn, Ai-ô Santiana
Gyr wyntoedd teg i rowndio'r horn
Mae 'nghartre i yng Nghymru bell


Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly

 Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly

 


Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month