Set Sawdl y Fuwch

Set mis
Chwefror
2016
February
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 

Dawns draddodiadol Gymreig yw Sawdl y Fuwch a seilir ar yr alaw o'r un enw.
Mae dawnsiau traddodiadol Cymreig fel arfer yn ailadrodd y ddawns tair gwaith, gan ddefnyddio'r brif alaw i ddechrau, wedyn ail alaw ar gyfer yr ail ailadroddiad ac yna dychwelyd i'r alaw wreiddiol am y trydydd tro drwy'r ddawns.
Mae'r ail dôn a roddir yma yn fersiwn o'r alaw wreiddiol sydd yn y cywair mwyaf a gyfansoddwyd gan y cyfeilydd dawns poblogaidd, yr hwyr Ieuan Jones. Gelwir y dôn yma Llygad y Dydd fel cydymaith i Sawdl y Fuwch.
Gallwch ddarganfod mwy am dawnsiau traddodiadol Cymreig o wefan Cymdeithas Genedlaethol Dawns Werin Cymru. Mae llawer o alw am gyfeilwyr dawnsio ac mae'n gyfle gwych i chwaraewyr ymarfer eu crefft!

Sawdl y Fuwch is a traditional Welsh dance based on the tune of the same name which in English is 'The Cowslip' and translates literally into  'the cow's heel'.
Typical Welsh traditional dances use three repetitions of the tune and dance players today often use a second tune for the second repetition and then return to the original tune for the third time through.the dance.
The second tune given here is a major version ofo Sawdl y Fuwch composed by the late well-loved dance accompanist Ieuan Jones and called  Llygad y Dydd  (The Daisy) as a companion to The Cowslip.
You can find out more about Welsh traditional dances from the Welsh National Folk Dance Society's website. Players for dancing are alwaus in demand!

Sawdl y Fuwch
The cowslip
Midi
Gif
Llygad y dydd (fersiwn cywair fwyaf o Sawdl y Fuwch
The daisy (ajor version of Sawdl y Fuwch)

Midi
Gif
Set Sawdl y Fuwch


Chwarae'r alaw
Play the tune

Yr alaw yn nwylo - Oliver Wilson-Dickson - plays the melody

Chwarae'r alaw
Play the tune


Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month