Set Breuddwyd

Ebrill
2023
April

Setiau - Sets
A,B,C ....

Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month


Breuddwyd - Cân Lynne Denman, trefniant Stacey Blythe
A Dream - Lynne Denman's song, arranged by Stacey Blythe
Midi
Gif
Lliw'r Lili Ymysg y Drain
The colour of the lilly amongst the brambles
Midi
Gif
Lliw'r Lili Ymysg y Drain - trefniant Stacey Blythe
The colour of the lilly amongst the brambles
- arr. Stacey Blythe
Midi
Gif
Hiraeth
Longing
Midi
Gif
Hiraeth - trefniannau Stacey Blythe
Longing - arrangements by Stacey Blythe
Midi
Gif
Set BreuddwydChwarae'r set
Play the set


Mae'r set hwn yn cefnogi gweithdy Zŵm Clera dan arweiniad Stacey Blythe ym mis Mawrth eleni. Gallwch wrando ar recordiau Fynnon, grŵp Stacey a Lynne Denman ar eu halbwm Adar Gwylltion sydd ar gael ar Spotify a gallwch ddarganfod mwy amdanynt ar eu gwefan www.ffynnon.org
Mae'n dechrau gydag un o'i halawon nhw, can wedi'i haddasu i gywair gwerin-gyfeillgar Em, sef yr alaw Breuddwyd.
Yr alaw Lliw'r Lili Ymysg y Drain sy'n dilyn hon gyda theimlad tebyg. Cyflwynir yr alaw gyda chyfeiliant syml ac hefyd gyda threfniant diddorol Stacey.
Gorffennir y set yng nghywair G fwyaf gyda'r hen ffefryn Hiraeth sydd eto gyda threfniant syml a hefyd dewis o drefniannau gan Stacey.

This set supports Clera's Zoom workshop presented by Stacey Blythe in March 2023. You can listen to recordings of Stacey and Lynne Denman's group Ffynnon on their Album Adar Gwylltion (wild birds). You can hear the album on Spotify and find out more on their website www.ffynnon.org.
Our set starts with
their own composition, a song adjusted to the folk-friendly key of Em, the haunting Breuddwyd (a dream)
This is followed by an old melody with a similar mood, Lliw'r Lily Ymysg y Drain (the colour of the lilly in the brambles) in a simple arrangement and in one by Stacey.
The set ends in a major mode, in G with the well-known Hiraeth (Longing), again with a simple and three different ones from Stacey.
Chwarae'r alaw
Play the melody

Bum yn rhodio yng nghaer nos
Heibio’r llyn a chroesi’r rhos
Dal y lleuad yn fy nwylo
Wyneb i wyneb a gofyn iddo

Dim ond breuddwyd ges amdanat
Dim ond breuddwyd ges amdanat
Dim ond breuddwyd ges amdanat
Dim ond breuddwyd ges amdanat

Bum yn gwylio’r golau lleuad
Dan y ser, yn dal fy nghariad
Mynydd mawr a’r ser’n tywynnu
Dawns y nef, a’r nef yn canu

Dim ond breuddwyd.........

And I wandered on the mountain
Under stars and by the fountain
Saw your face in every flower
Felt your presence every hour

Just a dream I had about you
Just a dream I had about you
Just a dream I had about you
Just a dream I had about you


Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw
Play the melody

 
Chwarae'r alaw
Play the melody

 

Chwarae'r alaw trefniant 1
Play the melody - arrangement 1
Chwarae'r alaw trefniant 2
Play the melody - arrangement 2
Chwarae'r alaw trefniant 3
Play the melody - arrangement 3

Setiau - Sets
A,B,C ....

  Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month