Set Dacw Dadi

Set mis
Mai
2023
May
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 


Dacw Dadi'n Mynd i'r Ffair, (6/8)
There's Daddy going to the fair
Midi
Gif
Dacw Dadi'n Mynd i'r Ffair, (4/4)
There's Daddy going to the fair
Midi
Gif
Taith Dadi
Daddy's Trip
Midi
Gif
Sbri'r Ffair
The fun of the fair
Midi
Gif
Jig Arglwydd Caernarfon
Lord Caernarfon's Jig
Midi
Gif
Set Dacw Dadi
Midi

Chwarae'r set
Play the set
Chwarae'r set yn araf
Play the set slowly

Seilir y set yma ar y gân adnabyddus Dacw Dadi'n Mynd i'r Ffair, lle cawn argraff plentyn ar fywyd ac economi'r wlad, gyda Dadi'n mynd i'r Farchnad i brynu buwch er mwyn gwneud menyn i werthu i godi arian i dalu rhent i Jones y Parciau, gyda fersiynau mewn gwahannol amserau.
Seilir yr ail alaw Taith Dadi ar y gân ac mae rîl bywiog Sbri'r Ffair yn dilyn, gyda Jig Arglwydd Caernarfon, sy'n ymdaith yn fwy nag y ma'en jig i orffen.

This set is based on Dacw Dadai'n Mynd i'r Ffair, the well-known Welsh song sung by a child whose father is going to the market to buy a cow to eat grass and produce butter to pay the rent to Jones the Parks. Two versions can be sung, in 6/8 or common time. 
The melody is developed into a reel, Taith Dadi. The set then goes into a lively reel, Sbri'r Ffair and concludes with the march Jig Arglwydd Caernarfon, well-known (but mis-named as a jig).

Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the melody slowly
Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the melody slowly

1. Dacw Dai'n mynd i'r ffair
I brynu buwch i fwyta'r gwair,
I gael rhoi menyn yn y stycïau
I dalu rhent i Jones y Parciau.

2. Dacw Dadi, wedi dod yn ôl;
"Dadi, gaf i fynd â'r fuwch i'r ddôl?
Bore fory, cyn i chi ddefro,
Mi af i'r beudy i ddysgu sut i odro."

3. "Mw, mw mw!" meddai'r gwartheg ar y ddôl;
"Bow. wow, wow!" meddai pero ar eu hôl.
"Pero, Pero, taw â chyfarth,
A gyr y buchod i'w godro yn y buarth."
Chwarae'r alaw
Play the melody

Chwarae'r alaw'n araf
Play the melody slowly

Chwarae'r alaw
Play the melody

Chwarae'r alaw'n araf
Play the melody slowly

Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the tune slowly

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month