CLERA
Cymdeithas Offerynnau

Traddodiadol Cymru
Sesiwn ddros Gymru
CLERA
The Society for the
Traditional Instruments of Wales

HAFAN Digwyddiadur Gweithdai Setiau Alawon
Gwybodaeth Cysylltiadau
HOME Events Diary
Workshops Tunes in Sets
Information Contacts
Alawon
Gwerin Gwyrdd
Ymarfer yn Neuadd Llanfoist,
Lôn yr Eglwys, Llanfoist
ger y Fenni  NP7 9LP
Tachwedd 12 2016,  13.00 - 16.00
Gweithdy
Tunes played in
Gwerin Gwyrdd
Rehearsal in Llanfoist Hall,
Chuch Lane, Llanfoist,
Abergavenny  NP7 9LP
November 12 2016, 13.00 - 16.00
Cliciwch botwm 'Nôl' eich porwr
i ddod yn ôl i'r dudalen hon.

Cliciwch yma am ragor o alawon mewn setiau
Cliciwch yma am setiau misol Alawon  Cymru

Click the 'Back' button of your browser
to return to this page.

Click here for more tunes in sets
Click here for the monthly Alawon Cymru sets


Rhestr y gyngerdd yn nhrefn perfformio Concert play list in performance order

1. Set Pwt ar y Bys        222
   Pwt-ar-y-bys (D) x 2, Pant Corlan yr Ŵyn (G) x 2, Y Delyn Newydd (G) x2.
2. Set Cader Idris        223
   Cader Idris (D) (1 - telynau yn unig)x2 , Llwyn Onn x2 (1 - telynau yn unig) (G) ,
   Merch Megan (G) x3 (Wyres Megan tro 3 i soloists )
3. Set Codiad yr Ehedydd    222   
   Codiad yr Ehedydd (D) x2, Gwenynen Gwent (G) x2, Môn (D) x2
4. Set Telyn Sipsiwn - Telynorion yn unig - Rose a Gareth
5. Set Morfa'r Frenhines  232

    Morfa'r Frenhines x2 (Em), Hyd y Frwynen x3 (Em), Nyth y Gog x2 (Em)
6. Set Polcas Gerard - arweinwyd gan Glwb Alawon Tredegar  222
    Tafliad Carreg (Stones throw) (D) x2, Bechgyn yn Chwarae (Am) x2, Polca Cefn Coed (G) x2
7. Set Jigiau De Morgannwg - arweinwyd gan Glwb Alawon y Bryn Du  (2)222
    Difyrrwch Gwŷr Pontnewydd (D) (x2), Gwyngalch Morgannwg (D) x2, Doed a Ddêl (D) x2,
    Chwi Fechgyn Glân Ffri (D) x2
8. Set Machynlleth 222
    Tŷ Coch Caerdydd (G) x2, Machynlleth (G x2), Ffaniglen (D) x2
9.
Glân Meddwdod Mwyn (D) x2
ADDITIONS
Set Trefforest
Ffoles Llantrisant (D 1, canu x2, 1, canu x2), Dawns y Pistyll (D x2), Malltraeth (G x2)
Walts Trefforest (G x2)
Glan Camlad
Glan Camlad (Em x2), Llwyn Onn (G 1 slow with penillion +1),  Rhif 8 (G x2)

Cyfeiriwch eich ymholiadau a'ch sylwadau at:   meurig@sesiwn.com   :your contact  for queries and suggestions

 Am ragor o alawon, ewch at:   www.alawoncymru.com   :the website for more tunes

WG logo
ACW logo
Lottery logo